Veriler Şirketinizin İşyeri Tasarım Stratejisini Yönlendiriyor mu?

Veriye dayalı kararlar çalışan memnuniyetini ve üretkenliğini nasıl artırabilir?